Årets löneprocess här i Region Gotland har startat. En sak är slående – ett långt arbetsliv och bred yrkeserfarenhet måste betala sig bättre lönemässigt.

Det gör det inte i dag. Det kan skilja så lite som 1 500 kronor mellan en nyanställd och en erfaren medarbetare som har jobbat i yrket i 20 år.

Det är inte rimligt med en så svag löneutveckling under ett helt yrkesliv!

Vision och arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är överens om att vi ska ha en lönesättning där goda resultat och insatser synliggörs och ligger till grund för individuell och differentierad lön.

Vision har skakat hand med SKL om ett löneavtal där goda verksamhetsresultat ska premieras lönemässigt.

Vision i Region Gotland ser fram emot en öppen och tydlig löneprocess där våra medlemmar har insyn och känner till vilka lönekriterier som kan ge varje individ lön efter prestation.

Vi förväntar oss konstruktiva lönesamtal på arbetsplatserna. Samtal där medarbetare och lönesättande chef tillsammans diskuterar prestation, individuell insats och resultat.

Våra löner ska sättas individuellt och inte i klump. Lönespridningen måste öka.

Det är en av förutsättningarna för att yrken i välfärdssektorn ska vara attraktiva i framtiden.