Replik på Larsa Rännars insändare.

En arbetsgrupp på sex personer hanterar biskopsvalet i Visby stift. Det är Christer Engelhardt, stiftsdirektor; Anna Tronet, stiftsjurist; Richard Wottle, stiftsprost; Lennart Lindgren, Kyrklig Samverkan; Per Olof Jakobsson, Centern och undertecknad från POSK. Samtliga var, efter fastställande att beslutet var formellt korrekt, eniga om att endast inbjuda fyra kandidater till hearingen.