Den första april kom till slut domen om kalkbrytning i Ojnareskogen, det blev samma utslag som den första i mark- och miljödomstolen år 2006 – avslag!

I tretton år har samhället, genom myndigheter och engagerade medborgare, kämpat och lagt enorma resurser på att reda ut sanningen i stenbolagens bluffansökningar.

När det inte gick vägen i domstolen för Nordkalk 2006 på grund av att miljölagstiftningen självklart inte tillät stenbrytning i miljöskyddsområdet (dåtidens motsvarighet till vattenskyddsområde) Bästeträsk, med sina många rödlistade arter vände man sig till dåvarande miljöminister Andreas Carlgren (C). Carlgren justerade en paragraf i miljöbalken och vips så kom Nordkalk vidare i nästa instans, mark- och

miljööverdomstolen.

När sedan Länsstyrelsen och Naturvårdsverket kraftigt ifrågasatte bolagens felaktiga beräkningar kring grundvattenavsänkning och minskad tillrinning till sjön Bästeträsk började trixandet på allvar från bolagen och dess anlitade ”experter”.

Kalkberget i Ojnareskogen visade sig enligt bolagen vara i princip tätt, till skillnad från övriga Gotland. Och om det skulle visa sig vara sprickor så skulle nog det ordna sig. När man spränger så tätar berget

liksom till sig, försökte en av konsulterna med under en domstolsförhandling!. Detta antagande kallades av miljöjurist Johan Öberg, på motstående sida, för ”Rubiks kub-modellen” och var väl ett

passande namn på konsultens skeva killgissning. Något stöd i naturvetenskapen hade modellen iallafall inte vilket kanske inte behöver förtydligas.

Till slut fick Naturvårdsverket släpa upp en kostsam markradar för att scanna av hela Bungeberget och omnejd på djupet. Berget var, föga överraskande, precis lika uppsprucket som på resten av Gotland.

Stenbolagens egna utredningar, hur täta de olika berglagren än var på pappret, blev inte vatten värda längre i domstol (även fast det tekniska rådet sov igenom större delen av den sista förhandlingen). De enda som blivit täta på dessa påhitt var väl en och annan konsult samt kalkbolagens ägare på fastlandet och utrikes.

Nu efter år med gediget arbete från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket har obestridbar fakta äntligen lagts på bordet om hur sjön Bästeträsk fungerar och får sitt vatten. Hur många miljoner (hundratals?) har detta

kostat oss skattebetalare på grund av en från början utstuderad bluff? Hur tänkte ni egentligen?

Låt nu Ojnareskogen och Bästeträsk vara ifred och sluta att belasta samhällets resurser med era bluffutredningar och killgissningar, de hör inte hemma i ett rättssamhälle.