Visst skulle man kunna raljera och säga vad var det vi sa… Redan när nedläggningsbeslutet kom så fanns det tveksamheter hur befolkningen på Gotland skulle klara sig utan en lokal SOS-central.

Vi som jobbade på SOS Alarm då, hade en djup kunskap i geografin, räddningstjänstens organisation och våra innevånare.

För att ta emot samtal från personer som befinner sig i nöd, kräver sin man och kvinna.

Jag är helt övertygad om att de som svarar på 112 bör ha en god lokalkännedom för att kunna få ut rätt resurs till rätt plats. Det hände ganska ofta, speciellt sommartid att de nödställda inte visste var de var någonstans.

Med hjälp av den goda lokalkännedomen så kunde vi lokalisera deras position. Vilken rondell de passerat, jaha ni har kört förbi travbanan och så vidare, kunde det låta.

Medan en operatör satt och pratade med de nödställda, så larmade den andra operatören ut resurser som var på rull underhand så tog vi reda på vart de skulle.

På så sätt så sparade vi mycket tid och lidande åt den nödställda. Det var ytterst viktigt och tidsbesparande att kunna sin ö och dess landmärken.

Jag blir lite skrämd av hur dåligt insatt Region Gotlands beställarchef hälso- och sjukvården Rolf Östman är vad beträffar SOS Alarm och dess verksamhet. Inte undra på att upphandlingarna blir som de blir.

Citat från GT 19/2 ”Rolf Forsman är beställarchef för hälso- och sjukvården på Gotland. Han är mer oroad för svarstiderna än för bristande lokalkännedom” Säger Rolf till GT.

Är det så att SOS-operatören lokalt inte hinner svara så rullar samtalen per automatik över till en back up central, som under den tid Gotland hade sin egen SOS Central var centralerna i Stockholm och Eskilstuna. Alla centraler får höga toppar när det är en särskild händelse så back up måste finnas.

Jag hävdar med min erfarenhet som SOS-operatör både i Stockholm och på Gotland att det mest tidsbesparande är en god lokalkännedom.

Tänk er att en äldre människa som kanske pratar gutamål och är stressad, och behöver hjälp och hamnar på SOS i Stockholm, som knappast inte vet vad Sudret är en gång.

Naj ni, gutarna vart bestulna på en bit trygghet när Region Gotland tog beslutet att lägga ner SOS Alarm och beställningscentralen för färdtjänst.