Bevattningsförbudet och vattenbristen diskuteras en hel del. Faktum är att råder brist på grundvatten på Gotland. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, säger att det behövs en hel extra årsnederbörd över hela ön (motsvarande cirka 600 mm regn) för att nivåerna i de stora vattenmagasinen ska komma upp i normal nivåer. Detsamma säger Region Gotlands egna mätningar som görs över hela ön.

När det gäller bevattningsförbudet finns det vissa regler att följa. Se www.gotland.se/bevattningsforbud. Självfallet råder sunt förnuft så visst får man handdiska, även om det är bevattningsförbud, som signaturen ”Vattumannen” funderade över i en insändare.

Men, det regnar så mycket?

Att det saknas så mycket vatten i marken kan vara svårt att förstå:

”Det regnar ju så mycket och det är så blött i markerna”, brukar man säga.

Ja, men det vattnet kommer ofta i stora mängder under kort tid, och rinner snabbt av Gotland i åar och bäckar och via den längsgående, sprickiga berggrunden.

Vattenbrist? Det är ju grönt i naturen…

En annan fråga som ofta kommer upp, främst sommartid, är:

”Det är ju så grönt och fint. Det kan väl inte råda vattenbrist?”

Jo, det har varit låga grundvattennivåer flera år och har inte fyllts på tillräckligt under åren. Att det är grönt och fint beror på att det gröna – träd, buskar, gräs och så vidare – snabbt suger till sig regnvattnet när detta kommer. Regnvattnet kommer inte ner till grundvattnet. Under flera somrar har det dessutom har det varit extra varmt, vilket gör att det växer mycket. Vi minns väl alla exempelvis den varma sommaren 2018. Är det varmt avdunstar det även mycket vatten från exempelvis Tingstäde träsk som är en av våra viktigaste dricksvattentäkter.

Därför behöver alla spara på vårt gemensamma vatten, det viktigaste livsmedlet. Se gärna spara vatten-tips på: www.gotland.se/sparavatten