Kommentar till ”Neutraliserad gotländskas” insändare. Jag förundrar mig över att någon kan vara så överlägset elak som du är i din nersabling av Klintetraktens framtid och det myckna arbete de lägger ner för att försöka få liv i området. Det verkar vara betydligt mer än du åstadkommer i din totala nerklassning av både dem och den fina trakt vi bor i.

Att föreningens styrelse inte har fastnat för ett ställningstagande i kalkfrågan är väldigt smart då frågan inte ännu är färdigutredd och det finns många sätt att se på den. Vi är också många som har olika åsikter i frågan vilket gör att det är mycket klokt av föreningen att inte fastna i åsikter som utesluter delar av befolkningen. Det är definitivt inte föreningen eller dess styrelse som ska besluta hur människorna ska tycka i frågan.

I vilken lag står det att det måste finnas mer än en livsmedelsaffär? Du försöker, liksom andra insändare påskina att Konsum höjt sina priser i Klintehamn sedan Ica lagt ner. Läs Coops annonser för landsbygdsbutikerna så ska du se att de är lika över ön och inte högre i Klinthamn.

Du verkar inte ha mycket kunskap om hur många och vilka föreningar och aktiviteter som finns häromkring. Det finns faktiskt en hel del både för barn och vuxna bara man undersöker och frågar runt.

Jag får det intrycket att du inte tycker om Klintetrakten och dess samhällen så som du rackar ner på allt och svartmålar. Jag gillar Klintehamn med omnejd och kommer och göra vad jag kan för att det skal bli ännu trevligare. Du verkar ha blivit mycket besviken på din hemort i Södermanland och försöker att dra ner gotländska orter till samma låga nivå. Gör inte det är du snäll. Vissa importer klarar vi oss utan.