Öppen fråga till våra politiker!

Barn/ungdom under 20 år har inte rätt att utnyttja sitt Bussiga kort inom stadsområdet, alltså får de inte åka med de Blå bussarna där Bussiga kortet ej gäller!

Många av dem har dubbla boende på grund av skilsmässa!

Många av dem har andra aktiviteter förutom skolan!

Många av dem får ”drälla” på stan för att invänta hämtning, det ger ökad risk för kriminalitet, mobbning och annan utsatthet!

Många av dem är inte så framfusiga så de vågar be andra föräldrar om skjuts!

Vi går nu mot kallare årstid och det är många som har långa avstånd.

Dessutom stjäls cyklar och det innebär ännu svårare att ta sig till skola och fritidsaktiviteter.

Efter era tankar och planer kring ett badhus på Visborgsområdet kommer det att påverka ungdomarna som inte har råd att betala bussavgift. Alla barn/ungdomar bor inte i närheten av Visborg, många bor i norra Visby med cirka en mil till ”nya” badet och Arenahallen (till exempel Snäck och Gustavsvik).

Hur tänker ni politiker prioritera våra barn och ungdomar?

Tillåt från och med i dag, helst i går, Bussiga kortet på samtliga linjer!