Tack regionen att Burmeisterska huset renoverats och att man vill kunna visa det unika 1600-talshuset med målningar för besökare.

Huset är ett minnesmärke över en lyckosam invandrad entreprenör Hans Burmeister och har spelat en betydande roll för turismen på ön.

Hans Burmeister flyttade från Lybeck till Visby 1647, två år efter freden vid Brömsebro då Gotland åter blivit svenskt. Under sina första år i Visby var han antagligen ombud för något handelshus i Lybeck men byggde snart upp en egen framgångsrik verksamhet med import och export.

Han köpte en tomt i hörnet Strandgatan Donners plats, och byggde 1652 ett knuttimrat hus med korsvirkesgavel och handelsbod. Ett par år senare gifte han sig med den rike rådmannen Jens Olufsen Lunds dotter Karin. Gården vid Strandgatan utvidgades med flera magasin, bodar, stall och en fiskpark.

Då Hans Burmeister dog 1681, var arvtagaren Mårten bara 9 år. Karin tog över affärerna vilka hon skötte ”som en hel karl”. Hon dog 1703. Huset gick i arv i familjen till 1851.

1904 var huset till salu. Generalkonsul Jean Jansson var spekulant och ryktet gick att han ämnade plocka ned och flytta huset. Konstnärinnan Carolina Benedicks Bruce startade en insamling och skänkte själv 10 000 kronor så att Visby stad kunde köpa det för 35 000 kronor.

Efter renovering öppnade Gotlands Turistförening turistbyrå och butik i husets nedre våning och servering i trädgården.

Gotlands Fornsal inredde övre våningen som museum. Turistbyrån gav information, sålde souvenirer och vykort samt anordnade guidade turer i staden och ut över ön.

Grupper från Sverige och andra länder kom och behövde service. Under åren byrån fanns i Burmeisterska huset utvecklades turismen. Färjorna blev större och turisterna kom med egna fordon.

Från slutet av 1920-talet har Visby haft kryssningsbesök. Exempel: 1931 kom kryssningsfartyget Vice Roi of India med 400 passagerare, bland dem exkung Alfons av Spanien, och 1936 angjorde 12 kryssningsbåtar Visby med sammanlagt 4 800 passagerare.

På 1970-talet kunde kryssningsbesökarna förutom sedvanlig rundtur uppleva mannekänguppvisning (minkpälsar och Gotlandsyllekläder) kaffe/the och musik på gamla Snäckgärdsbaden, lunch på Visby hotell, eller Ruinspelet Petrus de Dacia i Nicolai.

Burmeisterska husets bild spreds på vykort, souvenirer och i broschyrer. Det blev något av en symbol för Gotlandsturismen. 1992 flyttade turistbyrån ut från huset. Gotlands Turistförening GTF bildades 1896 och lades ned 2011.