Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att arbeta för att Gotland går före i omställningen till ett hållbart energisystem. På så sätt ska Gotland visa vägen. För att detta ska kunna bli verklighet så måste vi alla inse att de fossilfria energislagen måste samverka. Hälften av dagens elanvändning går till bostäder, och av det går 20 procent till uppvärmning. I februari är andelen 48 procent (2018). Vintern är i särklass den period som vi behöver mest energi men också den period då vi har underskott på egen produktion av miljövänlig el eftersom det är få soltimmar och ofta vindstilla, vilket innebär att vi i värsta fall blir tvungna att importera el från kolkraftverk i Tyskland och Polen.

Att till exempel värma sina hus med biobränsle är ett effektivt sätt att minska elkonsumtionen och på så sätt minska behovet av importerad elkraft från fossila kraftverk. Trä är lagrad solenergi och skogen vår största fossilfria tillgång.

Jag vill så tydligt som möjligt framhålla bioenergins fördelar och roll i ett hållbart och robust energisystem. Alla fossilfria energislag behövs och att de måste samarbeta samt vara storsinta mot varandra för att en förändring för klimatet ska bli en realitet. Det viktiga är de råd som branscherna ger och att konsumenter och beslutsfattare måste vara kritiskt tänkande och lyfta blicken för att se helheten för miljön i varje enskilt beslut.