Svar från ”Kalle och hans vänner” till L Lind.

Coop Gotland har alltid eftersträvat och jobbat hårt för att vara en föregångare – vad det gäller miljöarbete och hållbarhet.

Valet att vara den butikskedja på Gotland med bäst lokalproducerat sortiment – är något som vi sätter stor stolthet i.

Det annonsblad som L Lind kallar ”Coop Visbys annonsblad”, är ett annonsblad som ges ut centralt av Coop och når alla kunder i Sverige.

Detta annonsblad kan inte vi på Coop Gotland justera eller ändra i – utan det ser likadant ut i hela Sverige.

Varför det inte är första gången som en utländsk köttvara finns med i bladet.

Redan sommaren 2018 kungjorde vi dock klart och tydligt att vi tog ställning för Sveriges bönder och slopade utländskt kött i alla våra NIO butiker på Gotland.

Vi har alltså inte bara svenskt kött på Stora Coop i Visby – som L Lind felaktigt påstår – utan i alla våra nio butiker på Gotland.

De gånger utländskt kött finns med i det annonsblad som skickas ut till hela Sverige – har vi valt att ersätta det annonserade utländska köttet med ett svenskt alternativ. Ibland några kronor dyrare, men ändå relativt likvärdigt i pris.

Vi är nämligen övertygade om att våra kunder och medlemmar är villiga att betala någon krona mer för svenskt kött – som inte transporterats hundratals mil med båt och lastbil – och som har mindre tillsatser. Kort sagt bättre kött, med mindre klimatpåverkan.

Ett beslut som hyllades av jordbruksminister Bucht. Och som det skrivits otaliga spaltmeter om. Hur L Lind kan uppleva detta som ett oväntat ”nytt” besked är faktiskt mer underligt.

Om L Lind diskuterat på en sansad nivå på kontoret istället för att gorma hade han kanske också uppfattat att de ”kompisar” han syftar på i sin insändare är ledningsgruppen och styrelsen för Coop Gotland.

L Lind har dock helt rätt i att vi inte gjort någon omröstning om detta beslut bland våra medlemmar. Men då både medlemsantalet och omsättningen ökat markant sedan vi tog detta beslut så känns det som vi har gjort rätt.

Och nej det är inget kalas som Coop Gotlands medlemmar får betala för. Coop Gotland är fortfarande prisvärt. Det våra medlemmar gör är att bädda för en bättre och hållbarare framtid – med ett större lokalproducerat sortiment.