Våra äldre har under lång tid närmast bli ”bortskämda” med god vilja från våra politiska partier hur väl de vill våra gamla. Välfärd och trygghet har varit kungsorden. I bjärt kontrast till trygghet står företaget Kuststaden, sedan några år tillbaka ägare av äldreboendet Åkermanska i Visby. Här är det motsatsen till trygghet som gäller, orsakat av företagets oskickliga hantering med information om en planerad ombildning från hyresrätter till bostadsrätter.

Det har inneburit en stress och stor oro hos de boende, många riktigt gamla, flera över 90 år. Enligt uppgift går man nu runt hos de boende och vill få dem att köpa de nybildade bostadsrätterna. Prislappen beräknas till 1,5 miljoner för en etta. En hisnande hög summa för flertalet boende. De har under sin levnad haft som rättesnöre att undvika skulder. Nu ”erbjuds” de av företaget Kuststaden, de år de har kvar i livet, skaka fram summan för att kunna köpa den lägenhet de har haft under många år och som varit en del av deras viktigaste trygghet, det egna boendet, det egna hemmet.

Företaget forcerar nu planeringen för att komma igång med planerade ombyggnadsarbeten. Allt för att kunna sälja bostadsrätter och berika sina ägare.

Beskedet att lägenheterna ska omvandlas till bostadsrätter har slagit ner som en bomb och inneburit en chock hos många av de gamla. Kritik av företagets agerande kommer i stort sett från hela det gotländska samhället. Med facit i hand var naturligtvis kommunens tidigare försäljning av våra äldreboenden olycklig och uppenbart saknades även förbehåll om ett fortsatt tryggt boende för de gamla.

Gotlands PRO-distrikt står på de äldres sida och vädjar till Kuststaden att välja omtanke och trygghet för de boende, före företagets krav på vinstoptimering. Tänk om, samråd med regionledningen innan processen forceras vidare.