Vd Nina Wenning anför, som replik på min kommentar om ansvaret för kontanthanteringen, att det är ett feltänk att storbankerna ska ha ansvar för kontanthanteringen.

I stället vill hon att staten ska ta det ansvaret. Det är alltid någon annan, som ska ta ansvaret. ”Nånannanismen” gör sig ständigt påmind.

Nina Wenning instämmer i att jag har rätt när jag hävdar att flera remissinstanser är positiva till Riksbankskommittens förslag om lagstiftning med skyldighet för storbankerna att hantera kontanter. Men ett faktum, Nina Wenning, är att flertalet av de 63 remissinstanserna är positiva. En del avstår från att yttra sig. Några är negativa. Bland de tyngre remissinstanserna som är positiva återfinns Riksgälden, LO, Företagarna, Svensk Handel, Försvarsmakten, med flera.

Sålunda skriver Svensk Handel: ”...bankerna.. får ta ett större ansvar för kontanthanteringen.” Företagarna framhåller:

”...kontanthanteringen skulle underlättas om det finns en lagstiftning om att banker måste ta emot kontanter.” Riksbankens synnerligen positiva inställningar har jag tidigare berört.

Som vd i Bankomat AB i Sverige, vilket är ett vinstdrivande företag, talar Nina Wenning i egen sak. Jag har den största respekt för detta. Men jag talar för dom som måste ägna en hel arbetsdag för att ta sig till ett bankkontor, som läggs ned på löpande band eller måste åka 10-15 mil för att finna en bankomat eller för den delen dom som har olika former av funktionshinder. Ett faktum som länsstyrelsen i Norrbottens län årligen påpekat i länsstyrelsernas årliga rapport om bevakning av ”grundläggande betaltjänster”. En rapport vilken Nina Wenning själv finner vederhäftig eftersom hon åberopar den såvitt avser länsstyrelsen Gotland.

Back to business banker!

”Som en bank borde fungera”