AFA Försäkringsbolag blåser arbetsskadade på ersättning och livränta genom att anlita sina egna läkare som friskförklarar de som skadats för livet i sitt arbete.

Bo Ax från Visby skadade sig för livet 1981 då han ramlade ner i en rörgrav. Han fick amputera vänster ben nedanför knät. Efter konvalescens och med en ny protes ville han tillbaka till arbete sitt arbete på kommunen.

Bo Ax fick nya arbetsuppgifter som chaufför i en gammal Volvo flakbil med tippfunktion utan servostyrning som skulle manövreras i eländig terräng i samband med grävningar för rörläggningar åt kommunen. Vad han då inte visste var att det skakiga arbetet med den tidens fasta förarstolar som inte var vibrationsdämpade var direkt olämpligt för honom. Han arbetade också med en vibrerande spettmaskin i rörgravarna som ledde till ryggbesvär, nackbesvär, axelbesvär, ischias, diskbråck samt fantomsmärtor.

Efter 14 år års arbete med helkroppsvibrationer från lastbilen och arbetet med spettmaskin kunde han inte längre fortsätta sitt arbete som lastbilschaufför. Han fick då arbete som elevassistent, men hälsobesvären blev han inte av med och förtidspensionerades.

Den som i sitt arbete använder vibrerande verktyg eller utsätts för helkroppsvibrationer ska enligt internationella konventioner utredas eftersom vibrationsskador är en känd yrkessjukdom som leder till rubbningar i muskler, senor, ben, perifera blodkärl eller perifera nerver.

AFA Försäkringsbolag avfärdade Bo Ax anmälan om arbetsskada trots att de har skyldighet att utreda vibrationsskador med hänvisning till de internationella regler som gäller, ILO-konventionen 1980.

I stället anlitar AFA sin egen läkare, som friskförklarar Bo Ax. I sammanhanget måste påpekas att flera av AFA:s försäkringsläkare har erhållit miljoner i ersättning som forskningsbidrag.

För att en arbetsskada ska kunna godkännas finns den så kallade ”bevisregeln”:

”Har försäkrad varit utsatt för olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet, ska skada som han ådragit sig anses vara orsakad av denna skadliga inverkan, om ej betydligt starkare skäl talar emot det.”

AFA har nekat att ersätta Bo Ax. Visserligen kan han stämma AFA i tingsrätten, men om han förlorar kan han bli skyldig att ersätta motpartens kostnader på mer än 300 000 kronor.

Om AFA hade varit en myndighet, och inte ett aktiebolag, hade AFA kunnat JO-anmälas eftersom de begått tjänstefel. I första hand för att de inte utrett arbetsskadan i enlighet med ILO-konventionen. I andra hand för att handläggaren i ärendet undanhållit läkaren journalanteckningar, samt lämnat felaktig information om bevisregelns innehåll.

Rättssäkerheten har på ett enkelt satts ur spel av AFA. Utifrån dessa omständigheter har Bo Ax felaktigt nekats ersättning med livränta.