Om vänster-unionen regerar Sverige efter valet kommer vi att få se mindre av mångfald och färre jobb.
De tre vänsterpartierna vill avskaffa succén med hushållsnära tjänster. Sedan centerpartiet fick hand om näringsdepartementet har denna reform skapat 11 000 nya jobb. Jobb som vänster-unionen förnedrande kallar pigjobb.
Varje månad kommer enligt Almega 23 000 nya köpare till.
Detta riskerar att raseras om vänsterpolitiken blir verklighet. Dessutom har statskassan gått plus på reformen eftersom svarta jobb har blivit vita.
Centerpartiet vill nu gå ett steg längre. Vi vill förutom RUT-, ROT- jobb också ha RIT-jobb. Det finns hur många ungdomar som helst som med sin it-kunskap skulle kunna starta små företag för att serva datorer i hemmen. Givetvis skulle det också gynna befintliga företag i branschen.

För mig som centerpartist är succén med de hushållsnära tjänsterna ett exempel på hur nya företag ger nya jobb och samtidigt gör livet enklare för många.
Men det är även en viktig jämställdhetsfråga. Här syns skillnaden mellan den socialistiska och den borgerliga feminismen.
De hushållsnära tjänsterna gynnar ett mera jämställt familjeliv eftersom det i huvudsak är kvinnorna som avlastas från sitt tunga dubbelarbete.
Dessutom stimulerar det till att starta eget företag i typiskt kvinnodominerade verksamheter.
Varför är vänsterpartierna emot någonting som både är bra för jämställdheten och skapar fler jobb?
För mig är det obegripligt! Undrar om Brittis Benzler (v) och Åke Svensson (s) har samma negativa syn på hushållsnära tjänster som sina partiledare?