Det var vid en inspektion i augusti 2005 som kommunen satte upp en rad villkor för Gotland Ring och vad som ska göras för att undvika störningar för dem som bor i närheten.
- Vad vi förstår har kommunen givit tillstånd som bygger på att Gotland Ring har en egenkontroll av bland annat bullret. Gotland Ring har hittills inte tagit detta på allvar, tycker byalaget.
- Gränsvärdena för buller har överskridits flera gånger, skriver de.
Enligt deras mätningar överskreds gränsvärdena för buller markant vid flera tillfällen bara under maj månad förra året. När byalaget talat med företrädare för Gotland Ring har de vid flera tillfällen ordnat så att de störande fordonen tagits av banan.
- Detta har varit bra, men inte tillräckligt. Byalaget kan inte vara de som sköter egenkontrollen åt Gotland Ring, skriver de.
Inför årets säsong vill de ha ett möte med kommunen för att diskutera störningarna från Gotland Ring.