Tofta övnings-och skjutfält skall fortsatt vara i statens och försvarsmaktens ägo, vilket upprört bland annat kommunalrådet Lars Thomsson och GT:s Håkan Ericsson.
Vi har ju i demokratisk ordning beslutat att Sverige skall ha ett försvar och det måste ha tillgång till övnings - och skjutfält. Det är inte konstigare än att staten inköper (exproprierar) mark för byggande av vägar, järnvägar, flygfält mm så att våra kommunikationer kan fungera.
När nu staten och försvarsmakten beslutat att behålla Toftafältet reagerar Thomsson och Ericsson surt. De har inte insett, eller vill inte inse, att Toftafältet är av riksintresse. De tycks tro att fältet endast används sporadiskt av Gotlands hemvärn. Naturligtvis används det inte lika mycket som då vi hade fyra förband på ön men det används mycket mer än allmänheten tror. Det kommer ofta förband från fastlandet och övar här. Som exempel har Luftvärns-regementet skjutit skarp luftvärnsrobot från fältet och under 2007 har Ingenjörregementet övat med pansarterrängbilar och Livgardet hade 150-200 man på fältet under nästan två månader. Toftafältet är det enda övnings - och skjutfältet i landet där det finns möjlighet att öva alla tre försvarsgrenarna - armé, marin, flyg - vilket bland annat skedde under övningen Nordic Peace hösten 1998. Idag har vi i Sverige tonat ner behovet av ett försvar och därmed behovet av övningsfält, men hur ser det ut i framtiden? Vi inbillar oss att den eviga freden är här men vad är det som säger att vi inte inom en inte alltför avlägsen framtid måste göra ett militärt återtagande. Då blir behovet av övningsfält stort och för denna gardering inför en osäker framtid måste bl.a. Toftafältet behållas. Den dag staten bedömer att den militära beredskapen kan dras ner ytterligare, släpps säkert fältet. Thomsson borde ha tagit lärdom av heders-mannen och gamle centerledaren Gunnar Hedlund och inte sålt skinnet förrän björnen (fältet) var i kommunens ägo. Och helt lottlös har väl kommunen inte blivit. Den har ju fått tillgång till hela Visborgsslättområdet, hela KA 3-området, Bungenäshalvön, Korsbetningen med mera och inom kort Trälge skjutfält.
Och vad menar Håkan Ericsson med att "militären" av girighet behåller fältet? Vad jag vet tjänar staten och "militären" inte en spänn på fältet, tvärtom kostar det i drift och underhåll. Det är väl "civilen" ( kommunen ) som är girig, för syftet var väl att sälja dyra strandtomter och mark för vindkraftverk. Eller?
Några som borde vara glada åt beslutet är alla naturvårdsvänner. 8-9 km obruten kust utan ett enda hus eller vindkraftverk och stora, helt orörda områden, där inte ett fordon har kört, inte ett skott avfyrats eller landat och där olika biotoper frodas. Det är ju ett faktum att växt - och djurliv frodas på övnings - och skjutfält helt enkelt därför att stora områden förblir opåverkade, de finns endast som riskområden för splitter och rikoschetter. Besök gärna de områdena, Du kommer att bli förvånad över vilka natursköna pärlor som finns.
Skall det vara så svårt att förstå att Tofta övnings - och skjutfält används av hela försvarsmakten och är av riksintresse bland annat inför ett eventuellt återtagande. Det är överordnat Gotlands kommuns intresse.
Rutger Edwards
major (förr Lv 2, nu 2.
hemvärnsbataljonen)