De gotländska betodlarna hoppas på ett hittills oprövat, men enklare sätt att tillverka etanol för användning som drivmedel.
Enligt den traditionella metoden framställs först melass som sedan bränns till alkohol, men processen är dyr och tidskrävande.
Ett bränneri norr om Oslo som tillverkar sprit av krossad potatis kan kanske erbjuda en genväg.
Om en månad transporteras 30 ton gotländska betor till fabriken för provtillverkning av 96-procentig sprit.
För att öka styrkan till nödvändiga 98 procent behövs ytterligare bearbetning.
-Funkar det blir det intressant att se om det går att bygga ett bränneri på Gotland. Målet är självklart att få igång betodlingen igen, säger Per-Olof Grymlings, konsult åt Gotlands betodlarförening.