I gengäld får de under en period bo på det bästa sättet de kan tänka sig.

-  Vi älskar det här stället. Vi får en unik chans att få vara med om starten när verksamheten byggs upp, säger Mikael Karlsson Aili.

Mikael Karlsson Aili och Maria Lantto var på plats för att inventera konst vid skottlossningsdramat i december 2008. De hjälpte stiftelsens ordförande Joakim Hansson att fly från platsen efter att Torbjörn Axelman skjutit mot honom. Skotthålen i köket, som bevarats och målats röda, påminner än om händelsen, men Mikael Karlsson Aili och Maria Lantto känner inte i dag något obehag av att bo i bostaden där det hände.

Artikelbild

| Ateljéer. Nu väntar upprustning av de båda små ateljéerna som finns i trädgården.

-  Jag tänker inte på det, trots att det var här det hände. För mig är händelsen inte kopplad till huset, säger Maria Lantto och gör sedan klart att hon inte vill prata mer om den dramatiska händelsen.

Havet dånar i bakgrunden och vårblommorna tar fart ur marken. Paret Blair Bruces gula nationalromantiska villa strävar upp mot himlen och i trädgården runt huset ligger bortröjda kvistar och grenar. Mikael Karlsson Aili och Maria Lantto flyttade in i den nyrenoverade trean och började jobbet som hustomtar på Brucebo i augusti förra året. I uppdraget ingår guidning och ansvar för den dagliga skötseln av fastigheten. Just nu jobbar de intensivt för att få trädgården i bättre ordning till sommaren.

Allt var överväxt när de kom dit, men nu börjar den stora villan i svängen på väg mot Själsö fiskeläge titta fram igen. Efter närmare ett sekel bakom snår och buskar.

-  Målet är att Brucebo ska bli mer tillgängligt. Vi vill ju att man ska kunna se det här fina och speciella huset från vägen, säger Maria Lantto.

Artikelbild

| Skulptör. Carolina Benedicks Bruces konst ska placeras ut som den stod när hon lämnade ateljén. Det finns foton till hjälp.

Den tidigare övervuxna gamla jordkällaren och terrasser i sluttningen hör till det som dykt upp när allt snyggats till. Ett japanskt ginkoträd är ett av spåren som visar att konstnärsparet var intresserade av exotiska och nymodiga inslag. Att de hade tama påfåglar och apor är andra exempel på att det var ett speciellt hem, berättar Maria Lantto.

Kunskap och intresse var två viktiga delar i Brucebostiftelsens val av Maria Lantto och Mikael Karlsson Aili som hustomtar. De har båda studerat vid högskolans föremålsantikvariska program. I samband med det var de med och inventerade föremålen i de gotländska kyrkorna. Sedan 2007 har de jobbat med att inventera de 7 000 föremålen i samlingarna vid Brucebo. Nu arbetar de med att lägga upp paret Bruces alla föremål i en databas som forskare ska få tillgång till. Samlingarna är unika eftersom i stort sett allt finns kvar vid Brucebo. Dit hör möbler, konst, hushållskvitton, brev och foton.

Artikelbild

| Trädgården. Maria Lantto och Mikael Karlsson Aili vill att den parklika trädgården vid Brucebo ska locka till konsnärligt skapande. Nu röjer de som bäst kring huset.

-  Det är inte bara föremålen i sig som är intressanta. Att så mycket från samma hem bevarats och finns kvar är unikt. Det här innebär fantastiska möjligheter för forskning inom många områden. Här finns material som skulle intressera till exempel etnologer och historiker, säger Mikael Karlsson Aili.

Mikael Karlsson Aili har specialiserat sig på William Blair Bruce och Maria Lantto på Carolina Benedicks Bruce. Hon kommer från Gällivare och han från Hakkas, fem mil söder om Gällivare. Nu har de har varit gotlänningar i runt tio år och när de fick chansen att flytta till Brucebo så tvekade de inte.

Artikelbild

| Stämning.Texten pryder en av husets öppna spisar.

-  Det handlar om att vårda den plats vi jobbat med i flera år. Det här är ett unikt tillfälle och det är en stor merit när vi söker andra jobb framöver. Som delmål har jag en magisteruppsats i konstvetenskap om Carolina Benedicks Bruce, säger Maria Lantto.

Efter ett första provår avgör stiftelsen om de är nöjda med hustomtarnas insatser.

Artikelbild

| Föremålsantikvarie. Mikael Karlsson Aili har specialiserat sig på William Blair Bruces konst. Nu ska ateljén ställas i ordning till ursprungligt utseende.

Efter det finns det möjlighet att fortsätta som hustomte. Men numera tecknas bara tvååriga avtal.

Carolina Benedicks Bruce var en kulturpersonlighet som bland annat jobbade för Burmeisterska husets bevarande och som var ordförande i lottakåren.

Artikelbild

| Tillbaka. Peder Ahlström och Raymond Hejdström lämnar tillbaka William Blair Bruces målningar som varit utställda på Gotlands museum.

Hon grundande Brucebostiftelsen i samband med sin bortgång 1935. Då ingick den gamla fiskarbostaden som var tänkt som sommarställe men som blev början till ett permanent boende på tidigt 1900-tal.

Efter det lät paret bygga till den nya och större bostadsdelen. William Blair Bruce hade en oavslutad arkitektutbildning i bagaget och det var han som ritade det stora bostadshuset. Carolina Blair Bruce ritade korsvirkeshuset närmast vägen. I dag hyrs det ut som familjebostad, då var huset personalbostad.

Artikelbild

Med stiftelsen ville Carolina Benedicks Bruce bevara Brucebo och skapa möjlighet för konstnärer att jobba där.

Det har resulterat i att en svensk och en kanadensisk konstnär varje år utses till vistelsestipendiater. Ateljé och bostad ligger i backen mot Själsö.

Årligen delas också resestipendier ut till en svensk och en kanadensisk konstnär. Fiskeboden vid stranden används än i dag som ateljé.

Först upplät stiftelsen Brucebo som pensionat, men rörelsen gick allt sämre och 1971 såldes byggnaden till Gotlands kommun. 1973 köpte konstnären och regissören Torbjörn Axelman Brucebo, men 1995 sålde han Brucebo när hans bolag försattes i konkurs. Under tiden hade Brucebostiftelsens ekonomi blivit bättre och man kunde köpa tillbaka fastigheten, med Torbjörn Axelman som fortsatt hyresgäst.

I samband med stiftelsens renovering och inventering uppstod en tvist om hyreskontraktet. Den avslutades med skottlossningen då Torbjörn Axelman avlossade fyra skott mot Joakim Hansson och sedan ytterligare ett par skott mot poliser utanför byggnaden.

Mycket arbete är kvar innan allt är återställt till hur det såg ut när Carolina Benedicks Bruce och William Blair Bruce bodde där under början av 1900-talet.

Stiftelsen har lagt fram en femårsplan för renovering och iordningställande av Brucebo. Renoveringarna beräknas kosta fyra miljoner kronor.

I slutet av mars i år fick stiftelsen klartecken från länsstyrelsen för renovering och ombyggnationer i huvudbyggnaden. Där inryms ateljén med en hisnande utsikt över havet, sällskapsrum, indianrummet med parets egna samlingar och en bostadsdel. Nu är hantverkarna i gång med att renovera och återställa hemmet som det såg ut. Renoveringarna görs varsamt, ett arbete som till stor del handlar om att tvätta och putsa. Efter det ska rummen möbleras i ordning.

-  Det finns foton som visar hur det såg ut. Där syns det att väggarna i ateljén i stort sett var täckta med målningar, berättar Mikael Karlsson Aili.

Det är unikt att en så stor del av bohag och produktion av ett konstnärspar finns samlat på en plats. Carolina Blair Bruce var främst skulptör men även grafiker och akvarellist.

Hon kom från en förmögen brukspatronsläkt och förutom något beställningsuppdrag sålde hon få av sina verk under sin livstid.

Målaren William Blair Bruce som kom från Kanada blev tidigt ett stort namn i hemnationen och på museer där finns målningar av honom. Sekelskifteskonstnärerna träffades under studietiden i Paris. Att William Blair Bruce gifte sig med en förmögen kvinna kan ha bidragit till att han inte sålde så många målningar under sin livstid.

Vid den senaste inventeringen som Maria Lantto och Mikael Karlsson Aili var med om visade sig att samlingarna var nära nog dubbelt så stora som man trott tidigare.

I samband med inventering och renoveringarna vid Brucebo har Gotlands museum hjälpt till med förvaring av målningarna.

Men målet i framtiden är att målningarna ska visas och förvaras i en ändamålsenlig lokal vid Brucebo. Utvändigt ska så småningom professionella trädgårdsmästare ta vid.

Sommaren 2012 räknar stiftelsen med att den större delen av arbetet ska vara färdigt. Då planerar man också för en mer utåtriktad verksamhet än i dag. Framförallt räknar man med att de guidade visningarna under sommaren blir fler. Det kan också bli aktuellt att anväda Brucebo för evenemang och representation.

-  Tanken är ju att det här ska bli ett öppet museum, säger Maria Lantto.

Än så länge pågår ett intensivt arbete för att få Brucebo i ordning, men intresserade har trots det chans att komma och titta.

- Det går bra att kontakta oss eller stiftelsen för visning, säger Maria Lantto.