Elever på allmänna linjen årskurs 1 på folkhögskolan i Hemse, hade för ett par veckor sedan studiebesök på Stavgard.
Silverskatter diskuterades och idén väcktes att ta med ett mynt till klassrummet. Läraren Jonas Niklasson visste att kollegan Mona Melin-Dubrehed hade ett liggande.

Ett mysterium
Arbetet med att försöka fastställa var det är ifrån började omedelbart. Med hjälp av fotoelever i skolan fick man fram en bra och tydlig bild, med markant mönster på myntets båda sidor.
- Symbolerna på myntet ledde oss till olika kontinenter och vi blev mer och mer konfunderade över dess ursprung. Jag såg det som ett mysterium som ska lösas, säger Josef Persson, en av eleverna på allmänna linjen.
Mycket fritid lades ner och flera elever, med Josef Karlsson i spetsen, gav sig inte. För att få svar på gåtan tog man kontakt med arkeologen Majvor Östergren i Visby.

Tillverkat i Böhmen
Hon sa att det såg ut som ett vikingamynt men att stilen är så konstig att det bör vara en efterprägling eller något helt annat. Majvor Östergren lovade att skicka ärendet vidare, och tog kontakt med professor i numismatik Kenneth Jonsson på Stockholms universitet.
Enligt honom är myntet en efterprägling från cirka 1030, kommer från Augsburg och förmodligen tillverkat i Böhmen.
Arkeologen Majvor Östergren vill nu att ägaren löser in myntet. Hon är nyfiken på var myntet kommer ifrån och var det hittats.
Mona Melin-Dubrehed har inte hunnit fundera på vad hon ska göra med sitt gamla mynt.
-  All information kom så fort. Jag har inte hunnit ta reda på vad inlösen betyder ens. Jag fick myntet när jag var liten. För mig är det värdefullt på ett annat sätt. Ska jag vara ärlig har jag lite svårt att skilja mig från myntet, säger Mona Melin-Dubrehed.