Den frågan ställer sig nu både Naturvårdsverket och länsstyrelsen.
Vattnet blev förorenat efter den tidigare verksamheten vid Södervägs brädgård. Kommunen vill ha kommunalt vatten och det håller Naturvårdsverket med om. Verket menar också att det kan handla om så kallade skyddsåtgärder, att införa kommunalt vatten där. Då kan staten gå in med pengar och vara med och finansiera det hela.
Det håller länsstyrelsen också med om i en skrivelse, men anser då att lösningen ska vara av permanent karaktär och att Gotlands kommun då får en engångssumma för installeringen.
Än har dock inte kommunen presenterat ett förslag över hur och vad man vill göra. (GA)