Alliansregeringen har av ideologiska skäl tagit bort monopolet från 1 juli för fordonsbesiktningen.
Enligt en utredning beställd av Alliansregeringen kommer dagens pris på 300 kronor som är lägst i Europa att höjas kraftigt efter avregleringen.
Enligt utredningen kan det bli en höjning med upp till 500 kronor som kommer att gå rakt ner i de privata företagens kassakistor precis som alliansen önskar.