- I våra remissvar har vi försökt övertyga regeringen och justitieutskottet om fördelarna med att ha vår förvaltningsdomstol kvar på ön. Tyvärr har vi inte fått gehör för vår åsikt.
Länsrätten är en förvaltningsdomstol som handlägger mål som rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Överklagande sker till kammarrätten i Stockholm med Regeringsrätten som högsta förvaltningsdomstol.

12 enheter
Nu ska 23 länsrätter i Sverige bli 12 förvaltningsenheter.
Peter Freudenthal är motståndare till, och ser flera nackdelar med, att länsrätten på Gotland, den minsta i landet, flyttas till fastlandet.
- En domstol ska finnas nära de människor som berörs.  Det skulle vara bättre om länsrätten fick, tillsammans med tingsrätten, vara kvar på ön och samarbeta. Då skulle vi bli mer rationella och klara vår eventuella sårbarhet

Försämrad service
Han pekar på försämrad service för gotlänningarna och att gotländska ärenden försvinner i mängden när länsrätten på Gotland flyttas över till Stockholm. Packningen är påbörjad och med garanterade tjänster erbjuds de 11 medarbetarna att följa med jobben.
- Jag är folkpensionär men får vara kvar till 67 och än är det inte avgjort hur det blir med min tjänst. Klart är att jag bor kvar på Gotland. Efter 25 år på ön är detta hemma för mig, säger Peter Freudenthal som också gläds åt mer tid för golf.

Hudiksvall
Han är uppvuxen i Hudiksvall och läste juridik i Uppsala, satt ting som notarie i Sala, en nu nedlagd tingsrätt, och fortsatte domarebanan vid kammarätten i Sundsvall och sedan fem år som rådman i Luleå. 1985 kom han till Gotland som lagman vid länsrätten. Det är med tillfredställelse som han ser tillbaka på sina många år i domstol och ett yrkesval han skulle göra om
- I länsrätten kan vi rätta till missar hos myndigheter som ofta arbetar under press och stress. Då får vi tänka efter en gång till och klara ut detaljer, konstaterar Peter Freudenthal.

Tvångsmål
- De ömtåligaste ärendena är tvångsmål, då vi har att pröva när exempelvis socialtjänsten går in och tar hand om barn och ungdomar som far illa hemma, vård under tvång av psykiskt sjuka, eller en missbrukare. Ur minnet träder en missbrukare fram, missnöjd med länsrättens beslut om omhändertagning.
- Efter några år möttes vi på färjan. Då tackade han för domen. Det blev bra sade han, och glad blev jag, säger Peter Freudenthal.