Efter uppvaknandet har det hållits presskonferens om naturvård och äganderättsfrågor. "Vadå" äger man inte fastigheter som man har lagfart på, eller tänker LRF ändra på det?
Ni skrev i ett svar att ni agerat år 2005 mot Naturvårdsverkets planer på reservat, men på fyra år händer en hel del, flera markägare har blivit fråntagna sina skogs- och betesmarker till reservat utan att LRF på minsta sätt brytt sig om de drabbade.
Varför har ni inte gjort något, har det undgått er, eller är det skillnad på medlemmar?
Nu när EU:s stödregler ändras då har LRF högsta växeln inlagd för då gäller det även de stora i LRF, för att inte drabbas av ekonomiska bortfall.

Kanske hade en budkavel inte varit helt fel för de drabbade skogsägarna, men det är statusskillnad på medlemmar.
De styrande i LRF anser nog att de drabbade kan offras, för det kan skapa fördelar åt dem själva.

Vi som skriver den här insändaren är vid detta tillfälle nio medlemmar i LRF.
Vi har ilsknat till, när vi får höra av medlemmar som blivit av med sin skog till reservat och som sökt hjälp och råd hos LRF, fått till svar att inget göra: "ligg lågt".
Har ni som bestämmer i LRF läst medlemsinformationen LRF i din vardag?
I ert svar på T. Anderssons insändare är ni kaxiga i era inlägg, är det ert svar för fyra års försummelse.
Ni har skrivit i tidningen om möte på norra Gotland, hoppas att ni då har mer att komma med än att "ligga lågt".