Bebyggelse.Landsbygden.Staden.
Artikelbild

| Ute. Förslaget till översiktsplan för Gotland har nu hängts ut.

Trygghet.Demografi.
Turismen.Vagn kräver lov.
Artikelbild

| Inte så. För nya campingplatser föreslås att den rörliga campingen skall ges utrymme närmast stranden. Längre från stranden skall campingstugor och eventuella villavagnar placeras. Den principen gällde inte när villavagnarna kom till Snäck.

Kustzonen.Klimatet
Artikelbild

| Vindbruk. Förslaget till översiktsplan innehåller mycket om vindbruk. Bland annat utpekas platser där generationsskifte av vindrkaftverk inte bör ske.En sådan plats är Tjauls i Lummelunda.

Huset.Vindbruk.
Artikelbild

| Samlad bebyggelse. När det skall byggas nytt på landsbygden skall man eftersträva en samlad bebyggelse. Den principen tillämpades redan på medeltiden i Hejnum.

Nästan som Fårö.Estetiken.
Artikelbild

| Ett antal kustavsnitt skall utredas för eventuell bostadsbebyggelse. Bilden är från Grodde i Kappelshamns- viken. Hela Kappels-hamnsvikens kust är ett av de områden som skall utredas. FOTO Henrik Radhe

Många bakom.