-  Det visar att Kulturrådet har förtroende för Gotland arbetet med kulturfrågorna, säger Inger Harlevi (m) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
I går kom kulturutredningen och föreslår Gotlands kommun större eget ansvar.

Kulturutredningen som kom i går föreslår större regionalt ansvar. Bland annat genom den så kallade portföljmodellen där 1,5 miljarder ska fördelas till regionerna under en treårsperiod.
- Jag ser enbart positivt på förslaget, säger Inger Harlevi.
Kommunen har redan nu tagit initiativ till att teckna en avsiktsförklaring med Kulturrådet om hur satsningar och utvecklingen inom kulturlivet ska göras på Gotland. I april blir Gotland den andra regionen i landet (efter Skåne) med en avsiktsförklaring. Ett resultat av att kommunen arbetar aktivt med utvecklingsfrågorna inom kulturen, enligt Inger Harlevi.
Fram till april i år kommer kommunen i samråd med kulturlivet på Gotland arbeta med att ta fram avsiktsförklaringen. Under 1,5 år har kommunen jobbat med att ta fram ett kulturpolitiskt program tillsammans med kulturaktörerna på ön, och det är visionerna i det som kommer att ligga till grund för avsiktsförklaringen med Kulturrådet.

Regionalt ansvar
Gotlands kommun har anmält intresse för att bli ett av områdena som provar den så kallad portföljmodellen från 2011. Om utredningens förslag går igenom politiskt innebär det ett större eget ekonomiskt ansvar för de pengar som i dag fördelas genom staten. Enlig Inger Harlevi finns redan i dag den kompetens inom kommunen som behövs för att sköta den ekonomiska administrationen.
Kulturutredningen tillsattes för 1,5 år sedan och resultatet går nu ut på remiss till berörda.
Helena Wangefeldt Ström, som är chef för kulturavdelningen, har inte hunnit läsa utredningen, men däremot har hon deltagit på informationsmöten där delar av kulturutredningen presenterats.
- Att utredningen görs är en bra ambition, som stärker kulturpolitiken och gör den tydligare, säger hon.
Hon anser att förslaget på att fördela ansvaret genom portföljprincipen innebär att kommunen måste möta upp med tillräcklig kompetens. En annan aspekt är att Gotland måste kunna möta konkurrensen, då även med de större regionerna när pengarna fördelas.
- Jag hoppas att inte Gotland hamnar i bakvattnet i det här läget, säger Helena Wangefeldt Ström.
Inger Harlevi hade i går inte hunnit ta del av kulturutredningen och avböjde därför övriga kommentarer av utredningen.