I dag kommer "Grannyrans" redaktion och tv-team till Gotland inför söndagens inspelning i Visby. 58 miljoner ska fördelas till 54 innehavare av Postkodlotter inom området som har postnummer 624 42. Sent på söndag eftermiddag avslöjas hur mycket var och en får.
Postkodlotteriet tillämpar inte samma indelning av postnummerområden som Posten gör. 624 42 är enligt Posten indelat i 37 mindre områden, men när Postkodlotteriet delar in 624 42 gör man det på ett annat sätt.
- Det är färre än 37 områden. Mer än så kan jag inte avslöja, säger Emma Knutsson vid Postkodlotteriet.
I "Grannyran" fördelas en fjärdedel av potten inom postnummerområdet.
Resterande tre fjärdedelar tillfaller ett av de mindre områden som Postkodlotteriet själv tagit fram. (GA)