Kravet för att få en Guldratt är ett uppoffrande och framgångsrikt arbete i ledande befattning. Minst 20 år sammanlagt på klubbnivå, 15 inom distrikt och tio på förbundsnivå. Innehavaren får en numrerad nål samt Svenska bilsportförbundets hederslegitimation, som innebär fritt tillträde till alla sanktionerade biltävlingar.
Guldrattarna utdelas årligen i anslutning till Förbundsmötet. Tidigare har det rört sig om fyra till åtta personer. (GA)