Tomas Nilsson arbetar vid Gotlands regemente och Fredrik Munthe är anställd på Blekinge flygflottiljs sidobas på Gotland (F 17G). Utmärkelsen tilldelas de som varit anställda i svenska statens tjänst i 30 år. Som gåva går det att välja mellan att tilldelas en medalj, ett armbandsur eller en kristallskål. Som synes på kavajslagen valde båda i detta fall medalj.