En ny undersökning gjord av Tankesmedjan Arena Idé och Filosofi Doktor Per Kornhall, oberoende skolexpert, har studerat 30 kommuner däribland Gotland om segregation på svenska skolor.

Resultatet visar att barn med högutbildade föräldrar oftare går på en friskola än barn med lågutbildade föräldrar eller med utländsk härkomst. På Gotland är det enligt undersökningen stor skillnad mellan Atheneskolan som är en friskola och skolorna i Hemse, Klintehamn, Slite och Fårösund.

Undersökningen kategoriserar skolor i tre klasser; "Positivt segregerade skolor", "Måttligt eller ej segregerade skolor" och "Negativt segregerade skolor". Det har sedan rangordnats i ett "integrationsindex" på skala där noll är en total balans.

För de gotländska skolorna hamnar Atheneskolan i kategorin "positiv" med +21 "integrationsindex". Skolorna utanför Roma och Visby hamnar alla på ett index mellan -22 till -49.

– Segregationen ökar i hela Sverige vilket egentligen inte är en nyhet. Men vi ser ett tydligt mönster att det har ökat ytterligare sedan friskolereformen trädde i kraft under 90-talet där fler högutbildade vita föräldrar sätter sina barn i friskolor bland barn med samma bakgrund, säger German Bender, programchef arbetsmarknad på Arena Idé.

Konsekvenserna för områden med "negativ" segregation är enligt German Bender bland annat ett minskat politiskt engagemang och valdeltagande.

– Det finns en lång rad faktorer av negativa konsekvenser som både internationell och svensk forskning pekar på. Viss forskning har visat att det kan ha en inverkan på arbetslöshet och inkomst för resten av livet. Det finns även studier som pekar på att det finns större chans att hamna i kriminalitet, säger han.