Hansestaden Visby - en världsarvsstad värd att bevara för hela mänskligheten. Så löd rubriken på en föreläsning som Regionens samordnare Elene Negussie hållit för Visions seniorer.

Detta förpliktigar förstås. Regionen har närmare preciserat vad som ingår i världsarvet och som utgör världsarvsvärdet: de medeltida profanhusen, kyrkoruinerna, det medeltida gatunätet, stadsmuren med vallgravarna och stadsbilden. Staden har olika årsringar, som alla ska tillåtas ha genomslag i stadsbilden, från medeltid till den moderna staden.

Ett aktivt skydd och förvaltning krävs och en kulturpolitik som främjar ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Innerstaden måste förbli levande. Det blir många kulturkrockar och kompromisser på vägen till att Visby världsarv kan ses som en resurs och tillväxtfaktor.

I maj i år hålls den årliga träffen mellan Sveriges världsarv i Visby, det övergripande temat är hållbarhet. Många aktiviteter är öppna för Visbyborna, så passa på!