Logen Gotland nr 624 av Vasa Orden av Amerika har haft årsmöte för det gångna året.
Sy Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin med stab gästade vår ö, och förrättade installation av ämbetsmännen. Bengt Björkander omvaldes till ordförande, medan Birgitta Andersson blev ny kassör, Birgitta Asklander ny kulturledare, och Birgitta Tell ny bitr. protokollsekreterare. Övriga i styrelsen, PS Bo Jacobson, FS Ingemar Fransson, CM Torsten Dahlgren samt VO Anne Gardelius omvaldes.
Årsmötet förflöt enligt ritualen, och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året. Logen håller ställningarna som Sveriges största lokalloge med 182 medlemmar, och tre nya balloterades in vid mötet.
Distriktsmästaren, tillika DD, var även behjälplig med att dela ut hedersbetygelser och medaljer för lång och trogen tjänst.
Ingegerd och Mårten Wessberg fick medalj för 50-årigt medlemskap, och utnämndes dessutom till Logens Hedersmedlemmar. Ingalill och Gunnar Nyberg fick 40-årsutmärkelsen, medan Birgitta Asklander, och Mats-Ola Granlund fick 25-årsmärket. Övriga jubilarer, Torsten Christiansson, 40, och Ingvar Bolin, Märta Mörrby, Lasse Wolmhed och Sonya Wesley, 25, hade inte möjlighet att närvara.
Per-Inge Kolmodin och Birgitta Asklander fick motta regalier för FFDO.
Aftonen fortsatte med efterkapitel med ett 80-tal deltagare. Vid honnörsbordet var Hedersmedlemmarna placerade i högsätet, och både Ingegerd och Mårten, (90 resp. 95 år fyllda), höll humoristiska tal för Vasasyskonen från de gångna åren. Kvällens tacktal hölls av Maggie Ahlin Thelin.
Efter banketten fortsatte kvällen med lotterier och dans.
/Bo Jacobson