Vädret var strålande och programmet från scenen mycket uppskattat.Slitekören sjöng under ledning av kantor Matilda Eriksson, som även stod för artistuppträdandet tillsammans med Sofia Lilja.Norra Gotlands Folkdanslag dansade i sina vackra dräkter.
I år var GRAIP en av arrangörerna och det betydde många barn och ungdomar, som kunde besöka brandbilen, köpa lotter, fika, käka korv, leka olika bollekar och äta glass - om de var med och sjöng in sommaren vill säga. GRAIPs nye ordförande, Thomas Österberg, talade varmt om föreningens värderingar.Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo talade om vårt vackra, trygga land Sverige. Från Röda Korset talade Susanne Thulin om vikten av beredskap inför en kris.