Suderkyrkans höll årsmöte 4/2-2018 i Strandkyrkan Burgsvik.

Årsmötet inleddes med en andakt av pastor Marcus Johnson. Ett barns förtröstan och tillit är så självklar och så borde vår tillit till Gud också vara. Vi behöver tänka som barn för att komma nära Herren. Psalm "Närmare Gud till dig" sjöngs, en kollekt togs upp och en bön bads för dagens samling.

Till årsmötets ordförande valdes Eva Gustafsson, Allan Båtelsson till föredragande sekreterare och Agneta Lindqvist till sekreterare och referent.
Året glädjehögtid var höstupptakten då vi fick välkomna vår nye pastor i tjänst i församlingen. Marcus Johnson som går pastorsutbildning är nu anställd på deltid hos oss. Tacksamheten och glädjen över bönesvar är stor.
Verksamhetsberättelsen visade på ett händelserikt år. En hel del sammankomster och gudstjänster har under året hållits ekumeniskt. Både Hoburgs och Havdhems församlingar har samarbetat med Suderkyrkan. Pingstkyrkan och Missionsförsamlingen i Hemse har även de samarbetat med olika möten bland annat under påsken. Ett par Gudstjänster har varit förlagda som friluftsgudstjänster i Öjas prästgårdspark och på Holmhällar pensionat.
Under sommaren prövades att hålla kvällsgudstjänster i Strandkyrkan oftast med musikinslag. De omtyckta samlingarna nådde en ny publik. Vi har även detta år företagit pilgrimsvandringar i Fröjel och Ardre socken, samt förstås använt våra byggnader flitigt.
Vi har under året haft ett par Sinnesrogudstjänster, vilket varit ett uppskattat nytt inslag.
Övriga uppskattade aktiviteter är torsdagsluncherna som varit välsmakande och väl besökta. Likaså stugmöten, stickcaféer m.m. är återkommande inslag som skapar glädje och utbyte av erfarenheter bland både församlingsmedlemmar och folk från närsamhället.
Val till styrelsen i församlingen Suderkyrkan:
Allan Båtelsson (Ordförande, omval), Johan Wessman, Stig Hansson, Agneta Lindqvist och Lina Båtelsson. Suppleanter blev Samuel Båtelsson och Jakob Andersson.