Mötesplats Hamra kyrka, byggd på 1100-talet. Tornet är asymmetriskt.
I Johan Månssons "siö-bok" år 1640 står: "Then bådhiga kyrkian i then grööna lundhen, therutanför skall thu acta thig för then Raude Hund ..."
Röda Hunden, där briggen Alfhilde strandade och gick i kvav med tolv av socknens karlar i en storm 1829.
Om Marcus Ploon (eller Ploen som han kallades i byn) berättas att han kom vandrande en kall vinter över Östersjöns frusna is ända från Tyskland. Han hade fru och ko med sig. För säkerhets skull fanns även en liten båt och släde. Med viss skepsis togs de emot och fick bo i fähus vid Storms.
Ploen var en duktig man och blev snart klockare i Hamra. En ny kyrk-klocka behövdes och Ploen begav sig åter över havet till sin bror, som var köpman i Danzig. Ploen blev en legend. Men han var också en kaxe som lyckades få byborna att skänka åkrar och ängar till honom. Han höll drängar och pigor och blev myndigare än själva prästen i Öja.
Långängens vineri. Vi fick en imponerande introduktion av ägarna Andrea från Salerno Italien, med många års erfarenhet av vinmakeri, vinagronom och sommelier samt VD: Emma från Sverige med stark knytning till Gotland. Stora visioner och italiensk kunskap. Transparens är deras värdeord. 26.000 vinplantor på en yta av tio fotbollsplaner. De är kravcertifierade.
Lillskär, utsikt mot Faludden, Hammarhagehällar, ibland raukarna, tog vi lunch i lä bakom en sjöbod.
Här strandade Eagle. Ombudet för Loyds och Tjomson, bördig från england, var båda drivande vid bärgningen. Lasten bärgades. Men vem skulle uppbära bärgningslön? Efter tre års processande i London fick den fromme prästen bita i sura äpplet och avstå. 10 procent av arvodet utgick till envar som hjälpt till.
Regnet strilade oupp­hörligt.
I Öja kyrka står två dopfunt, en ny och en från 1600-talet i barock.
Burgsviks ölbryggeri, med vädur i loggan och tydliga öl-namn.
Inspirerade som bara den, kom sjutton sjöblöta själar åter till Hamra.