har hållit årsmöte i Kräklingbo bygdegård. Efter sedvanlig genomgång av styrelsens berättelse, balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse och beviljad ansvarsfrihet kom vi så småningom till valen.Både ordföranden Solbritt Ahlgren och kassören Barbro Johansson hade undanbett sig omval, men tack vare vår effektiva valberedning kan vi glädja oss åt en ny ordförande, nämligen Gunila Ågren Ahlby och en ny kassör Sigurd Lindqvist. Vi är glada för, att dessa tunga poster har blivit besatta.Avgående ordförande och kassör avtackades med ett blomster för sina insatser. Övriga styrelsen omvaldes. Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor. Under innevarande arbetsår kommer föreningen förutom månadsmötena ordna med påsk- och julbufféer, grillafton, bussutflykt, stavgång, kubb- och boulespel i samklang med årstiderna, Nästa månadsmöte blir torsdagen den 22. februari kl.14.00 i ÖIK`s klubbstuga. Vid kaffet såldes ett lotteri med välsmakande vinster.Efter lite pausgymnastik och en stunds gemytlig samvaro skildes vi åt med gotlandssången.