inledde som vanligt det nya året med ett Årsmöte som samlade 29 medlemmar i Slite Församlingshem. Vi kunde än en gång glädjas åt att välja distriktsordf. Britt Ohlsson till att leda mötesförhandlingarna. Det konstaterades att kallelsen utgått i tid, att verksamhetsberättelse, resultatredovisning och revisionsberättelse kunde godkännas och läggas till handlingarna, varför avgående styrelse kunde beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Rosita Fellman valdes med acklamation till ny föreningsordförande. Övriga val genomfördes med vissa "födslovåndor" enligt valberedningens förslag. Några medlemsförslag rörande förändring av föreningens framtida arbete hänvisades till den nya styrelsen. Avtackning, lotteri och kaffe avslutade dagen.