Kvinnornas tid är nu – så även på Senioruniversitetet. Höstterminen inleddes 5 september med att etnologen Elin Hägg berättade om sitt projekt att tillsammans med Anna Persson och Carina Norefalk sätta de gotländska kvinnorna och även några kvinnliga sägenfigurer, t.ex. Bro stainkällingar på kartan. Elin hade sporrats av sin upptäckt att endast elva procent av de namngivna personerna i en guidebok om Gotland var kvinnor. Nu letar hon, Anna och Carina fram allt de kan om kvinnor som varit betydelsefulla för ön. Utöver skrivna källor har de fått mycket muntlig information av gotlänningar, som gärna berättar om släkt och bekanta. Målet är ett häfte med beskrivningar av kvinnornas gärningar samt en karta som visar de platser de förknippas med.
Det finns många "förstlingor" på Gotland, dvs kvinnor som har varit först ute på ett eller annat sätt. Betty Pettersson var Sveriges första kvinnliga student. Berta Persson var landets första kvinnliga busschaufför i linjetrafik. Wilhemina Skogh införde nytänkande i turism- och hotellbranschen och blev vd för Grand Hotell i Stockholm. Listan är lång. Några kvinnor har gjort Gotland känt genom sina litterära verk, t.ex. Agnes von Krusenstjerna och Ebba Richert. Prinsessan Eugénie anses vara den som lockade hit Gotlands tidigaste turister.
Projektgruppen ingår i Dea-föreningen, en landsomfattande sammanslutning av kvinnor, som vill visa kvinnors insatser i hem, yrkesliv, konst och samhälle. Sedan 2007 har Dea tagit fram fem kvinnokartor för olika orter och ytterligare tre, inklusive Gotland, är på gång. På sikt är målet att visa kvinnors historia genom ett statligt museum.
Under frågestunden fick Elin många tips om andra gotländska kvinnor, som skulle platsa på hennes karta. Hon nämnde att den stora svårigheten är att sålla bland alla kvinnor som gjort så mycket för Gotland, men som få hört talas om. Elin hoppas att Gotlands kvinnokarta ska släppas den 8 mars 2020 (den internationella kvinnodagen).