Lördagen 27 januari var eftermiddagen tillägnad foto och film. Gotlands Fotografiska Forum samarbetade med Folkets bio som visade Guldbaggenominerade Himlens mörkrum om fotografen/ filmaren Jean Hermanson. Dokumentären tar upp Hermansons rika bildmaterial från verkstadsgolv och industrimiljöer, inte minst porträtt av arbetare från 1960-talet och framåt. GFF bjöd in regissören, Nils Petter Löfstedt, Malmö för samtal om filmarbetet. Hermanson ångrade att han inte tog namn på dem han fotat. Efter hans död har Löfstedt letat upp många av dem. Flera möten med kvinnor och män liksom med andra med anknytning till temat visades i filmen, ofta filmat på deras arbetsplatser. Det gjorde att samtalet efter filmen även handlade om arbetarskildringar av idag, som är sällsynta. Även dokumentärbildens dåliga nationella skydd i Sverige togs upp. Det var särskilt roligt att elever från fotolinjen i Hemse fanns i publiken och deltog med andra i samtalet som leddes av fotografen Tommy Söderlund och etnologen Carina Johansson, tillsammans med Nils Petter Löfstedt själv. Eleverna berättade att de var på gång med att dokumentera en gummifabrik på ön. Även en annan film om Hermanson hade letat sig fram till Visby, tack vare formgivaren Christer Jonson. Den är gjord av Lars Westman som gärna ville att vi skulle se den. Många följde med från Folkets bio till Hedbergs Bok och musikkafé, där vi bänkade oss i det medeltida valvet med en betydligt mindre filmduk än på bion. Eleverna från Hemse passade på att bjuda Löfstedt på en egen träff på kvällen för att få veta mer om att filma. GFF har egen fotoutställning i Gotlandicaavdelningen, plan 3 Almedalsbiblioteket med medlemmars bilder, arkivbilder från Landsarkivet i Visby och foton av Bernt Lindgren, som inspirerat föreningen till att uppmärksamma arbetarfotografi och uppmana fler att dokumentera arbetsliv. Den visas februari ut. Löfstedt berättade att filmen Himlens mörkrum snart följs upp av en bok.