På Valborgsmässomorgonen den 30 april landsteg ett dussintal medlemmar från Gotlands Radioamatörklubb samt Frivilliga Radioorganisationen på Enholmen för att via etern upprätta kontakter med andra radioamatörer världen över.
Just denna helg arrangerades en världsomspännande aktivitet där det på gamla militära befästningar upprättades radiostationer och förutom Enholmen fästning (Carlswärd) representerades Sverige också av bl.a. Hemsö fort utanför Härnösand.

Under dagen genomförde vi omkring 300 kontakter på morsetelegrafi samt telefoni (tal) från de tre olika stationsplatser vi hade upprättat kring ön. För detta hade en stor mängd materiel medförts; radiosändare, bilbatterier, antenner, kablage, bord, stolar och andra mer eller mindre nödvändiga saker för en dag ute i det fria. Bland de stationer vi fick kontakt med fanns nämnda Hemsö fort men även mer långväga som från Japan samt USA.

Förutom amatörradioaktiviteter ägnades vår dag ute på ön till att undersöka fästningen och dess olika installationer, leta Geocachar samt i allmänhet utforska denna spännande ö som till för bara några år sedan var stängd för civila besökare.

Tack till Slite Utveckling samt skepparen Bertil Norrby som gjorde utflykten möjlig.