Den 19 maj besökte PRO Byggfacken "Kutkäldu" i Tingstäde. Hembygdsföreningen har i flera år inbjudit oss till Kolmila och naturvandring. Hörsammat inbjudan hade 12 glada PRO:are gjort, och första anhalt var Polhemsgården. Kalle Tunviken hälsade där alla hjärtligt välkomna. Därifrån går en naturstig på cirka 2 km fram till Kutkäldu". Några av deltagarna valde att gå stigen, guidade av Kalle Tunviken och Bengt Norman, övriga fortsatte med bil. Från toppen av kolmilan hälsades alla än en gång hjärtligt välkomna av Anders Andersson, som berättade att det var 22:a året som milan tänds på platsen, i år lite mindre än andra år. Den vaktas dag och natt i flera dagar innan det är dags att ta hand om det, som blivit kol. Som tidigare år, fanns det kajpsoppa, smörgåsar, dricka, kaffe och kaka att köpa till självkostnadspris. Soppan lagad av Elvira och Kalle Tunviken, serverades av Elvira, Gerd Norman och Gunilla Risander.
Ordförande Maud Holmstedt tackade för inbjudan, förplägnaden och en trevlig förmiddag i Tingstäde.