Den 1 september samlades ett 30-tal Parkinson Gotland medlemmar och anhöriga för den årligt återkommande sensommarträffen. Denna gång möttes vi i den mycket trevliga och nyrenoverade Halla bygdegård.
Ordförande Eva Palmgren hälsade alla välkomna och välkomnade särskilt dagens gäst,
danspedagogen Camilla Båge.

Dagens program började med en mycket god buffé-lunch, arrangerad av Halla bygdegårdsförening.
Efter lunchen lät Camilla Båge alla få prova på "Rörelse Dansträning för Parkinson" som vi gjorde både stående och sittande till musik.
Camilla Båge har lång erfarenhet av dans och dansundervisning för en stor bredd av elever i olika åldrar. Hon har även ett stort register av olika dansgenrer i sin danskompetens.
Prova på dansen sker i samarbete med "Dans på Gotland", Regionens danskonsulent Gia Schager.
Listor fördelades bland deltagarna för intresseanmälan för en tänkt återkommande aktivitet för våra medlemmar, där dans och rörelse till musik kan vara en form av bra träning för Parkinsonsjuka.
Efter dansen och till kaffet följde det traditionella lotteriet där medlemmarna skänkt fina priser.
Ordföranden avslutade träffen med att informera om höstens aktiviteter och tackade därefter alla för en trevlig träff.