ÅRSMÖTE I SKOLU DEN 18 FEB.16 DAMER NÄRVARANDE.HAR UNDER 2017 BL.A HAFT BLOMSKOTTSAUKTION DÄR PENGARNA GICK TILL"MIN STORA DAG". SIVERT SÖDERLUND HAR LÄRT OSS OM FÅGLAR. VART PÅ STUDIEBESÖK PÅ DET NYA BAGERIET I NÄR. DEN ÅRLIGA BUSSUTFLYKTEN LOCKADE 38 GLADA DAMER. VI HAR DELTAGIT I NÅGRA AV CENTERNS MÖTEN.BL.A. 100ÅRSJUBILEET.M.M M.M.VID ÅRSMÖTET VALDES FÖLJANDE: ORDF. MAJA GREDEMARK, VICE ORDF. LENI HEDIN, KASSÖR ELISABETH HENRIKSSON, SEKR. ING-MARI LARSSON ÖVR.LEDAMOT GERTUD KARLSSON. MÖTET FORTSATTE MED KAFFE OCH SMÖRGÅSTÅRTA TILLSAMMANS MED NÄR C:AVD. JONAS NIKLASSON AVSLUTADE MED EN FÖRELÄSNING OM BL.A. OLIKA VÄRDERINGAR VÄRLDEN ÖVER.SER FRAM MOT ETT SPÄNNANDE ÅR.NÄR-LAU C.K./ I-M. LARSSON