Studieförbundet Bilda, Humanisterna Gotland och Folkuniversitetet anordnade torsdagen den 1 febr i Tjelvarkyrkan en välbesökt samtalskväll om "Frivillig dödshjälp och kristen tro" ledd av dr Sven Montelius, pastor Anna Ljung och professor Staffan Bergström.
Samtalskvällen kom att utgå från den "kunskapssammanställning" som Smer (Statens medicinskt-etiska råd) publicerade sent hösten 2017 om frivillig dödshjälp. Den är fokuserad på den s k "Oregon-modellen". I dagsläget finns lagstiftning frf a i nordamerika (USA och Canada) som ger möjlighet åt närmare 90 miljoner människor att få frivillig dödshjälp i livets absoluta slutskede då inget hopp finns för lidande patienter med cancer eller svåra neurologiska sjukdomar som ALS. I Sverige fegar politikerna trots att 70-80% av tillfrågade svenskar är positivt inställda till frivillig dödshjälp.
Samtalskvällen kom att bli meningsfull med tankeutbyte mellan troende kristna och deltagare med en icke-kristen, sekulär livsåskådning. De två läkarna, Sven Montelius och Staffan Bergström, representerade dessa två trosformer som dock kunde mötas i en sann "ekumenisk" anda. Anna Ljung inledde med sin syn på livet och döden och hur vi möter livsviktiga problem längs livsvägen. De båda läkarna berättade om sina upplevelser i den kliniska vardagen om människors vånda i livets absoluta slutskede och hur vår vård hela tiden måste sätta patientens egen integritet i första rummet med barmhärtigheten som högsta prioritet.
Viktiga missförstånd reddes ut, bl a att dödshjälp enligt "Oregon-modellen" kommer ifråga mycket sällan när den palliativa vården sviktar, under 20 års tid endast i 0,4% av alla döende, dvs 4 på 1000 döende. I det svenska pallitiva registret finns uppgifter om att över 1000 döende har svåra plågor av smärta, andnöd, illamående och ångest trots palliativ vård. Detta visar att vi har mycket att lära av "Oregon-modellen" även i vårt land. Många frågor från den talrika publiken ledde till viktiga klargöranden.