Månadsmötet inleddes med att ordförande i Synskadades förening på Gotland Gösta Karlsson kunde hälsa 54 medlemmar och dagens underhållare Berra Alvengren välkomna.
Efter obligatoriskt namnupprop inleddes studieupptakten med en stunds frågesport sammanställd av Gunnel Jonsson från motionskommittén. När nu alla hjärnceller hade vaknat, tog föreningens studieledare Anita Leksäther över för att presentera de studieförslag som kan bli aktuella för hösten 2019 och våren 2020. Föreningens medlemmar är sedan våren aktiva i flera studiecirklar och några av de fortsätter under hösten. En lista med nya spännande studieförslag presenterades av Anita, från vilken man kunde välja bland studieämnen för nya cirklar, såsom Gutamål, att läsa om Åland, med en resa till Åland under våren, engelska och blomsterbindning mm.
Efter en välgörande kaffepaus med smörgåsar övertog Berra Alvengren scenen och roade oss alla med sin musik, sång och goa historier på gutamål.
Mötet avslutades med att ordföranden informerade om kommande föreningsaktiviteter och om nästa månadsmöte den 5 oktober. Då kommer Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel AB och visar hjälpmedel som underlättar i vardagen för synskadade.
De som lagt ner arbete på allas vår trivsel, tackades, särskilt kaffekommittén för sitt suveräna arbete med att förbereda och servera gott kaffe och goda smörgåsar.