Det var ca 35 stycken knutssystrar och knutsbröder i St Knuts Gille som den 26 juli samlades till årlig Papegojskjutning i Follingbo. Papegojskjutning är en urgammal sed för de flesta medeltida gillen. Från början var det mer en försvarsövning där borgare fick öva bågskytte mot en fågel upphängd i en stång, en s.k. papegoja. I Visby vet man att det så långt som in på 1600-talet fanns en papegojstång någonstans i södra byrummet. St Knuts Gille i Visby som räknar sitt ursprung från 1170-talet, men som återupplivades 1967, har självklart papegojskjutning på sin agenda och den leds av en särskild Gillesmarsk.. Nuvarande marsk Per Inge Kolmodin hade riggat en utmärkt skjutbana i år där nästan samtliga deltagare från ung till gammal deltog. Innan skjutningen bjöd åldermannen Thomas Persson in till Follingbo kyrka där knutsbrodern och Follingbosorken Olof Nyström berättade om Follingbo i allmänhet och dess kyrka i synnerhet. Efter det intressanta föredraget förrättade tillförordnande skråherren Martin Eriksson en kort andakt i kyrkan.
Därefter kunde gillesmarsken Per Inge Kolmodin kalla deltagarna till skjutning. Bland systrarna kunde snabbt konstateras att Åsa Martinsson skjutit bäst, medan det fordrades en omskjutning innan Jan Utas kunde utses till segrare bland bröderna. Efter skjutningen bjöd övercermenonimästarinnan Madeleine Särland in till en underbart egentillagad sommarbuffe i Follingbo bygdegård. Åldermannen Thomas Persson hälsade alla välkomna och kunde bl a överbringa den traditionella fredshälsningen om Fred och Endräkt från Knutsgillets i Thumatorp årliga sommargille där samtliga knutsgillen var företrädda. Under middagen kröntes också segrarna i skjutningen till Majdrottning respektive Fågelkung. Förre åldermannen Åke G Sjöberg kunde summera deltagarnas tack till ålderman och överceremonimästarinna med att man återigen hade arrangerat en lyckad skjutning och en mycket välsmakande sommarmiddag.