Gutefisk i Herrvik bildades 2016 för att arbeta för att skapa mervärde för gotländsk fisk på olika sätt. Det räcker inte längre att som fiskare fiska och lämna fisk till någon uppköpare, nej du behöver vara mottagare, vidareförädlare, grossist, produktutvecklare, försäljare, distributör, marknadsförare mm
För att kunna klara det krävs beredningslokaler och fryskapacitet, bra medarbetare och samarbetspartners. Johannes Klingvall, yrkesfiskare och ordförande i Gutefisk ekonomisk förening visade produktionslokalerna i Herrviks hamn och berättade om fiskets villkor idag på Gotland. Det var mycket ny information som Lionsmedlemmarna inte kände till. Efter visningen berättade Riina Noodapera från Hushållningssällskapet om insatser som gjorts sedan 2012 med hjälp av Leader-medel och medel från Jordbruksverket för att arbeta med produktutveckling och marknadsföring av Gotländsk fisk. Hon visade intressanta bilder från aktiviteter över åren som gjorts för att kunna ta vara på udda fiskarter från Gotländska vatten och berättade att man nu under hösten tagit prover på dessa som nu skickas till laboratorium för analys. Vi vill ja veta vad fisken fångad utanför Gotlands kuster innehåller. Med hjälp av resultaten kommer informationsmaterial om Gotländsk fisk att uppdateras och göras tillgängligt för konsument efter årsskiftet. Mötet avslutades med en måltid där det bjöds på lite olika fiskrätter och ny kunskap om Gotländsk fisk. Lions Club Ljugarn bildades 1984 och är en av fyra Lionsklubbar på Gotland. Lions Club Ljugarn är en mixad klubb, d v s öppen för både kvinnor och män. Lions Club Ljugarn arbetar i stort på samma sätt som de flesta Lionsklubbar i Sverige gör. Dock har det mesta arbetet bestått att hjälpa barn och ungdomar i Sverige och utomlands. Tex så anordnas läger på Gotland för ungdomar från svåra förhållanden i Lettland vartannat år.