Lagman Mikael Mellqvist tog på onsdagen den 29 november ett 20-tal medlemmar från Visby Innerstadsförening runt på en innehållsrik och intressant tur i vårt vackra Tingshus.
Mikael inledde med att berätta om Tingshusets historia. Den tidigare gotländske överlantmätarens son, Lennart Lundström, är arkitekten bakom såväl byggnaden som den största delen av den fasta inredningen inklusive belysning.
När det invigdes 1961 så ersatte det de tre domstolar som fanns vid den tiden på ön. Domarstolarna från Skogs och Allekvia står i Sal 1.
Byggnaden är senfunkisinspirerad med en gotländsk touch. Från början var taket av obrutet tegel. Tingshuset är byggnadsminnesförklarat sedan ca 20 år. Under 1980-talet skedde en inre ombyggnad i form av att vinden inreddes samt att källaren byggdes om, även detta gjordes efter ritningar från arkitekt Lundström.
Framtiden för Tingshuset är väldigt oviss, då den inte uppfyller det behov som finns idag. Tillbyggnad diskuteras, och även nu är arkitekt Lundström engagerad.
Därefter fick vi en fantastisk vandring bland alla de vackra konstverken av ett flertal konstnärer med gotlandsanknytning. Ett av de mest sedda och numera kända är "Domarringen" av Erik Olsson i sal 1, som ofta är bakgrund vid förhör via länk i rättegångar som genomförs på fastlandet. Konstverken i Tingshuset innefattar en stor tidsrymd.
Vi tackar Mikael Mellqvist för en väldigt trevlig visning av vårt så vackra Tingshus.