Logen nr 28 S:t Klemens i Visby är en av Sveriges ca 270 brödra- och Rebeckaloger och har ca 270 medlemmar. Tillsammans finns det över 40 000 medlemmar i Ordenssällskapet och därmed är Odd Fellow Sveriges största ordenssällskap.
Nästa år firar Odd Fellow 200 år. Orden är ursprungligen Engelsk med rötter i medeltida skrå- och gillesväsende och har i Sverige funnits sedan 1884. I Visby är logen verksam sedan 1902. Ordens fyra budord, som har funnits med från starten är "Besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa". Odd Fellow Orden strävar efter en ökad förståelse och tolerans mellan människor. Den Gotländska logen stöder olika organisationer på Gotland.
Vid en högtidlig installation i Logen den 24 januari, förrättad av 5 från Storlogen i Stockholm tillreste ämbetsmän med DistriktStorsiren David Minugh i spetsen, installerades ämbetsmännen och logeledningen för 2018 – 2019.
De valda ämbetsmännen är, Övermästare Per-Inge Kolmodin, undermästare Göran Graaf och för protokollet i logen svarar Ronny Larsson. De övriga valda ämbetsmän är finanssekreterare Hans Fernström, skattmästare Joakim Kimber, kaplan Erling Engqvist och ceremonimästare Ulf Malmqvist. Utöver dessa utnämndes ett stort antal övriga ämbetsmän och funktionärer. Logens nye tjänstgörande ExÖvermästare är Svante Holmqvist

Besök gärna http://www.oddfellow.se