Den 24 januari samlades Forsakören för att hedra minnet av sångarvännen Gustav-Adolf Gradelius. GA hade sitt hjärta öppet för norra Gotland, Lärbro, folkdans, musik & sång och Svenska Kyrkan. Han kom att glädja oss i Forsakören med sin artiga närvaro och med sin mjuka barytonstämma. På senare år blev Forsakörens samvaro en fast punkt för GA. Med sin donation ville GA hedra Forsakören och sporra till musikalisk välgång.
Med Gradelius-stipendiet delar Forsakören med sig av välgången till andra. Avsikten är att uppmuntra en person, flera personer, eller en organisation, till att nå kulturella höjder
Till det allra första Gradelius-stipendiet gjordes tolv nomineringar. Tack till juryn för ett utmärkt val. Motiveringen lyder:
"Gothemsglädje är en uppskattad och ung sångmusikgrupp inom Gotlands Norra Pastorat som nu får en möjlighet att ytterligare utveckla sitt ukulelespel och därtill lättare kunna nå många kulturella höjder."
Gothemsglädjes ledare Birgit Sjöstedt-Gahnfelt och ordförande Åsa Karlsson, tog emot diplom och stipendiet på 5.000 kronor. Att 'ytterligare utveckla sitt ukulelespel' vill Gothemsglädje. Med 'ung' antas att man är den senast musikgruppen inom pastoratet … vilket är alldeles riktigt. Man kan även mena att alla Gothemsglädjes medlemmar är unga till sinnet … vilket inte är helt oriktigt. 2013 startade man, efter att ha hört Fåröfröjd sjunga och spela. "De strålade av spelglädje, så det blev starten för vårt ukulelespelande", säger Birgit. Andra instrument spelas och man sjunger flerstämmigt ibland; psalmer, läsarsånger och schlagers. Framträder i kyrkor och andra sammanhang. De nitton medlemmarn kommer huvudsakligen från Gothem. "Vi glädjer oss så åt vårt musicerande, och kan vi glädja andra blir allt så mycket bättre!", menar Birgit.
Forsakören är en 4-stämmig blandad kör som övar på Forsagården i Lärbro, onsdagar klockan 19.00.
Slutsats: Mer sång & musik åt alla!