Den sistlidna söndagen hölls den tradionella friluftsgudstjänsten på Hemmor Backar i Garda hos Kerstin Bjerhagen. Gudstjänsten var ett samarrangemang mellan Garde församling och Ekumeniakyrkan Östra Gotland. Inbjuden var också Ekumeniakyrkan i Hemse. Ett 50-tal personer deltog i Gudstjänsten. Många tillresa sommargotlänningar med anknytning till dessa församlingar.
Gudstjänsten leddes av pastor Anna-Lena Olsson som hälsade välkommen och sa att det är den 49 de gången denna gudstjänst hålls på samma underbara plats.
Ulf Ekström, ekumeniakyrkan Hemse medverkade med textläsning och Marianna och Arne Sjöberg sjöng ett par sånger.
Thomas Nilsson, rektor på Hemse folkhögskola med tidigare förflutet som pastor m.m. i Missionskyrkan predikade utifrån texten i Markusevangeliet 9:de kapitel och påminde om att det är Kristi förklaringsdag.
Efter gudstjänsten serverades gott kyrkkaffe då gudstjänstdeltagarn fick tillfälle att hälsa på varandra. Det var många ryggdunk och kramar när gamla vänner möttes igen efter något eller några år.
Detta är en mycket god tradition som vi hoppas att den får leva vidare ännu i många år.